Học bổng

Khóa Barista Bean Up x Shaman | visa462.com

Để nhận Học bổng Barista Bean Up, sau khi hoàn thành form, anh chị em vui lòng nhắn Shaman xếp lớp 🍻

  • Bước 1: Hoàn thành form đăng ký nhận Học bổng 500.000 VNĐ, áp dụng cho khóa READY2GO
    Lưu ý: Học bổng có giá trị 1 tháng kể từ ngày đăng ký.
  • Bước 2: Sắp xếp lịch họcNhắn về Shaman để được sắp xếp lớp

Bean Up Coffee Training hiện chỉ có mặt tại Sài Gòn.

Kết nối sâu hơn với anh chị em trong Cộng đồng